USLOVI KORIŠĆENJA

Uslovi korišćenja

Opšti uslovi korišćenja – poslovanje na daljinu „TEHNOTRONIK“ d.o.o.

Poručivanje je lako i jednostavno!
Da biste pristupili poručivanju nije potrebno prethodno se registrovati.

Postupak poručivanja

U asortimanu istaknutom na sajtu pronađite artikal koji vas zanima. Svi artikli su sortirani po grupama (kategorijama) i podgrupama. Nakon što ste pronašli željeni artikal, klikom na sliku dobijate detaljan prikaz artikla sa tehničkim osobinama, ceni i dostupnosti proizvoda. Stavljanjem u korpu birate i količinu koju želite da naručite. Slanjem korpe šaljete porudžbinu.

Obrada porudžbine

Ukoliko je potrebno mi ćemo Vas pozvati kako bi potvrdili porudžbinu, informisali vas o eventualnim promenama dostupnosti željenog artikla. U istom razgovoru ćemo vas obavestiti o planiranom pristizanju paketa i iznosa troškova dostave.
Slanje paketa se izvršava u roku od 3 radna dana.

Troškovi dostave

Na sajtu su istaknute cene artikla bez troškova dostave.
Ukoliko račun iznosi više od 5000.00 rsd troškove dostave snosi prodavac.
U slučaju da je račun ispod pomenutog iznosa, troškove dostave plaća kupac.
Ukoliko želi, u slučaju avansnog plaćanja, kupac može poslati kurirsku službu po svojoj želji.
U suprotnom paketi će se poslati sa „City express“ kurirskom službom. Troškovi dostave se zaračunavaju prema težini paketa. Tabelu sa iznosima troškova dostave možete videte na sajtu prevoznika putem ovih linkova: Cenovnik – domaći transport fizička lica | Cenovnik – domaći transport pravna lica

Plaćanje

Prilikom slanja korpe napomenite da li želite da izvršite plaćanje uplatom na račun ili pouzećem u gotovini prilikom dostave.
Ukoliko želite uplatom na račun, tada će vam prilikom poziva biti saopštene instrukcije za plaćanje.

Preuzimanje pošiljke

U zavisnosti od mesta stanovanja pošiljka će vam stići u roku 1 do 2 dana od dana slanja. Kuriri „City expressa“ tokom celog dana vrše isporuku. Budite dostupni na telefon ukoliko niste na navedenoj adresi. Prilikom preuzimanja paketa potrebno je samo pregledati paket da slučajno nije oštećen u transportu. Ukoliko je transportna kutija oštećena ili sumnjate da je sadržina polomljena odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavestite na telefon 021/6541-062 ili mail: [email protected]

__________________

REKLAMACIONI PRAVILNIK

Član 1.
Ovom prilikom Prodavac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nedostatka na kupljenom proizvodu putem sajta www.tehnotronik.co.rs i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti Prodavca u pogledu ostvarivanja potrošača na prigovor.
Član 2.
Kupac, u smislu ovog pravilnika jeste svaki građanin koji putem interneta na sajtu www.tehnotronik.co.rs kupuje proizvode za lične potrebe ili potrebe drugih.
Član 3.
Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod zbog nedostatka koji su nastali u roku od 2 godine od dana kupovine. Pojedini proizvodi koji se prodaju sa sniženom cenom imaju rok od 1 godine. Istekom roka iz stava 1. ovog člana kupac gubi pravo na podnošenje prigovora.
Član 4.

Dostava zahteva

Zahtev za reklamaciju može se dostaviti e-mailom na [email protected] ili poštom na adresu „Tehnotrnik“ doo, 21000 Novi Sad, Braće Ribnikar 5 ili lično u prodavnici. Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan:
1. U reklamacionom listu navesti razloge reklamacije i željeni način za rešavanje;
2. Proizvod koji reklamira je potrebno da bude u pakovanju sigurnom za transport;
3. Dostavi fiskalni račun ili drugi dokaz o vremenu, datumu i mestu kupovine.

Član 5.
Kupac nema pravo na prigovor ukoliko je: – propustio rok za podnošenje prigovora utvrđen u članu 3. ovog pravilnika; – nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom ili krivicom drugih; – kvar na proizvodu nastao usled elementarnih nepogoda ili variranja u električnoj mreži.
Član 6.
Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može biti duži od 30 dana.
Član 7.
Ukoliko prodavac i objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede novi rok u kome će je rešiti, kao i da dobije saglasnost kupca. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

DOSTAVA I PLAĆANJE

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.